Wesel Consult

Ruimtelijke ontwikkelingen bieden kansen voor verbetering van de woon-, werk en leefomgeving. In het geval van sloop, renovatie of herontwikkeling brengt het realiseren van deze ontwikkelingen echter ook risico’s met zich mee. Wesel Consult draagt samen met u als opdrachtgever de zorg voor een juiste, veilige en duurzame planning en procedure voor de verwijdering van gevaarlijke bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld asbest. Met een gedegen onderzoek en analyse van de locatie brengen we de risico’s in kaart en vertalen we de situatie naar een praktisch en werkbaar advies. U beschikt over bruikbare documentatie voor alle betrokken partijen.

Wesel Consult kan hierbij de projectbegeleiding van sloop- en asbestverwijderingsprojecten verzorgen, ondersteuning verlenen bij asbestcalamiteiten en ontwikkelen we beleid op het gebied van kwaliteitszorg. Uw organisatie of onderneming wordt voorzien van een zorgplan op maat, dat aansluit bij uw ambitie (RI&E, BREEAM, duurzaamheid etc.). Met Wesel Consult kiest u voor maatschappelijk, juridisch en innovatief toekomstbestendig ondernemen.

Door de inzet van onze expertise op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid verbeteren we het woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. Gedreven door de wens het welzijn ook voor de volgende generaties te bevorderen lopen we hierin voor op nationale en Europese wetgeving. We streven naar een optimale balans tussen maatschappelijk, ecologisch en economisch belang. Hierin ligt voor onze opdrachtgevers de basis voor het in ons gestelde vertrouwen.

Projectmanagement

Een belangrijke kracht van Wesel Consult is de projectbegeleiding van sloop- en asbestverwijderingsprojecten. Een gedegen voorbereiding, planning en aanbesteding vormen de basis voor de een efficiënte en veilige werkomgeving. Gerichte controle en breed toezicht maakt een voorspoedige realisatie van de projecten en een tijdige oplevering mogelijk. Volledig gemonitord en gedocumenteerd beschikt u over een blanco canvas voor verdere ontwikkeling.

Zorgplannen

Steeds meer organisaties en ondernemingen reageren proactief op ontwikkelingen die de ‘menselijke maat’ terugbrengen in het bedrijf, bovenop de wettelijke verplichtingen. Welzijn van medewerkers en een prettige, veilige werkomgeving dragen significant bij aan de efficiëntie, productiviteit en de algehele vitaliteit van de onderneming. Door op deze aspecten actief beleid en processen in te richten verzekert de onderneming zich niet alleen van maatschappelijke en sociale verantwoording, maar ook van een economisch optimaal werkklimaat. Wesel Consult biedt u vrijblijvend een overzicht van de mogelijkheden voor uw onderneming.

Direct contact

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ons uiteraard ook bellen of mailen! Bij voorkeur stuurt u ons een e-mail, aangezien wij vaak onderweg zijn om u te voorzien van gedegen advies.

Wesel Consult

Postadres
Harmoniepolder 58
5235 TL ‘s-Hertogenbosch

E-mail: info@weselconsult.nl
Telefoon: +31 (0)6 20 09 33 94